Asystent nauczyciela przedszkola

Zawód asystenta nauczyciela przedszkola należy do zawodów deficytowych w 2015 r. w województwie mazowieckim.

 

Cel i przedmiot kursu:

 

Słuchacze kursu poznają zagadnienia z psychologii ogólnej i rozwojowej, socjologii, pedagogiki społecznej, opiekuńczej i specjalnej, elementów pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Nauczą się też, jak atrakcyjnie organizować czas wolny dla dzieci.

 

Słuchacze po ukończeniu kursu mogą podjąć pracę jako pomoc wychowawcy lub nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (przedszkolach, żłobkach, klubach dziecięcych), prywatnie

jako opiekunka/ opiekun dziecka, animator czasu wolnego w biurach podróży, hotelach, centrach rozrywki dla dzieci.

 

Profil uczestnika:

 


Kurs został przygotowany specjalnie z myślą o osobach, które pragną zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu w placówkach dziecięcych: przedszkolach, klubach dziecięcych, klasach 0 jako pomoc wychowawcy, w świetlicach szkolnych.

 

Czas trwania:

 

90 godzin lekcyjnychteoretycznych oraz 30 godzin praktyk

 

Praktyki można zrealizować w Przedszk olu Rodzinnym w Warszawie-Wesołej

 

Potwierdzenie kwalifikacji:

 

Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Chętni otrzymają suplementy do zaświadczeń w języku angielskim.