Dysleksja


Zespół Szkół "Szkoła Rodzinna" współpracuje z Polskim Towarzystwem Dysleksji.
Zapraszamy uczniów z całego kraju.
Dzieciom zapewniamy mieszkanie przy rodzinie wraz z opieką (wśród proponowanych rodzin są również rodziny nauczycielskie) dla młodzieży licealnej - Internat.

Szkoła Rodzinna współpracuje z Polskim Towarzystwem Dysleksji (oddział warszawski nr 1).

Wszyscy nauczyciele są dobrze przygotowani do pracy z uczniami z dysleksją. Nauczyciele i młodzież uczestniczą w organizowaniu konferencji, dni otwartych porad dla rodziców, warsztatów.


Proponujemy:

  • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne (reedukacja) od 2 do 8 godzin tygodniowo
  • naukę języków dostosowaną do możliwości uczniów z dysleksją
  • pomoc w odrabianiu lekcji
  • zajęcia wyrównawcze i uzupełniające
  • dodatkowe lekcje z jęz. polskiego i matematyki
  • lekcje przygotowujące do egzaminów
  • autorski program nauki informatyki
  • bogaty program kulturalny
  • jesteśmy uczestnikami akcji "Cała Polska czyta dzieciom""