Gimnazjum Niepubliczne - archiwum

Motto:

„Po to by być niepospolicie uczonym,

trzeba zacząć od pospolitego uczenia się”

Karol Dickens

 

W naszym gimnazjum:

 • Małe klasy do 10 osób.
 • Istnieje możliwość indywidualnego nauczania
 • Dla chętnych organizowane są dodatkowe zajęcia zgodnie z zainteresowaniami.
 • Opieka nad uczniami w godz. 8-15 ( inne godziny do uzgodnienia)
 • Lekcje uzupełniające i wyrównawcze
 • W ramach czesnego: teatr, kino, wystawy, muzea, wycieczki tematyczne oraz ubezpieczenie
 • Zajęcia reedukacyjne dla uczniów z trudnościami w nauce 8 godz. tygodniowo
 • Przedmiotowe koła zainteresowań
 • Indywidualne przygotowanie do konkursów i olimpiad
 • WF w Klubie Sportowym
 • Możliwość kontynuowania nauki w Liceum Ogólnokształcącym (z 16 letnią tradycją
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego do 6 godz. tygodniowo
 • Obiady dla chętnych