Kurs florystyczny

Cel i przedmiot kursu:

 

Słuchacze kursu zapoznają się z teorią barw i kompozycji. Poznają materiały, narzędzia i urządzenia florystyczne. Będą potrafili układać kompozycje kwiatowe na różne okoliczności, dekorować stoły, wystawy i wnętrza.

Kurs przygotowuje do podjęcia pracy w kwiaciarni lub otwarcia własnej kwiaciarni, a także współpracy z dekoratorem wnętrz na wystawach tematycznych.

Słuchacze kursu będą mieli do dyspozycji materiał florystyczny, niezbędne narzędzia do pracy, projekty i wizualizację komputerową dekoracji okolicznościowych.  

 

Profil uczestnika:


Jest to kurs podstawowy przeznaczony dla osób bez wiedzy i praktyki florystycznej.

 

Czas trwania:


35 godzin lekcyjnych

 

Potwierdzenie kwalifikacji:

Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Chętni otrzymają suplementy do zaświadczeń w języku angielskim.