Kursy artystyczne

Podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Jak pokazuje praktyka, kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzenie zainteresowań sztuką, plastyką, kulturą, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień, skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania wprzestrzeni kreacji również na co dzień. Ważnymelementem jest również wprowadzenie na zajęciach technik jakimi posługują się profesjonalni artyści. Dzieci tworzą poprzez zabawę, animator udziela pomocnych korekt wdrażając stopniowo techniki posługiwania się wybranym medium w odpowiedniej technice. 

 

 

 1. Podstawy rysunku i malarstwa

 

 2. Zajęcia plastyczne dla różnych grup wiekowych

      a) malowanie talerzy, wykonywanie przedmiotów z filcu, wyrób bizuterii, malowanie na płaszczyznach,  plastyka wspomagająca widzenie przestrzeni,  zajęcia z plastyką w geometrii

 

3. Kreatywnego pisania

 

4. Origami krok po kroku

 

5. Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży

 

6. Zajęcia plastyczno-animacyjne z wykorzystaniem komputera dla dzieci od 5 do 9 lat