Kwestionariusz objawów dysleksji u dorosłych

Przy każdym pytaniu zaznacz krzyżykiem odpowiedź: TAK lub NIE.

Nie opuszczaj żadnego z pytań. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zaznacz odpowiedź, która wydaje ci się bliższa prawdy.

 

 

 

 

TAK

NIE

1.

Czy masz trudności z odróżnieniem strony prawej od lewej?

 

 

2.

Czy masz trudności z czytaniem mapy lub z orientowaniem się w nieznanym dla ciebie terenie?

 

 

3.

Czy czujesz niechęć do głośnego czytania?

 

 

4.

Czy przeczytanie jednej strony w książce zabiera ci więcej czasu niż innym osobom?

 

 

5.

Czy masz kłopoty z zapamiętaniem sensu tego, co przeczytałeś?

 

 

6.

Czy niechętnie czytasz długie teksty i grube książki?

 

 

7.

Czy robisz błędy ortograficzne?

 

 

8.

Czy twoje odręczne pismo jest trudne do odczytania?

 

 

9.

Czy masz duże trudności z formułowaniem wypowiedzi słownych, co nasila się podczas wystąpień publicznych?

 

 

10.

Czy sprawia ci trudność zapamiętanie i dokładne przekazanie informacji odebranych przez telefon?

 

 

11.

Czy zdarza ci się przekręcać długie słowa?

 

 

12.

Czy trudno ci dodawać w pamięci, bez pomocy palców czy kartki papieru?

 

 

13.

Czy myli ci się kolejność cyfr przy wykręcaniu numeru telefonicznego?

 

 

14.

Czy sprawia ci trudność płynne wymienianie wszystkich nazw miesięcy w prawidłowej kolejności?

 

 

15.

Czy sprawiłoby ci trudność wymienianie wszystkich nazw miesięcy, od końca do początku?

 

 

16.

Czy mylą ci się daty i godziny, przez co zdarza ci się przegapić jakieś spotkanie?

 

 

17.

Czy uważasz, że często robisz błędy, wypełniając czek lub przekaz?

 

 

18.

Czy formularze uważasz za niejasne i trudne do wypełnienia?

 

 

19.

Czy zdarza ci się mylić numery, np. takie jak 95 i 59?

 

 

20.

Czy miałeś w szkole trudności z nauczeniem się tabliczki mnożenia?

 

 

 

 

Zaznacz te pytania, na które odpowiedź w kwestionariuszu była pozytywna.

Dziewięć lub więcej pozytywnych odpowiedzi (TAK) w pełnym kwestionariuszu stanowi potwierdzenie dysleksji. Jednakże odpowiedzi powinny być przeanalizowane ze względu na 12 „diagnostycznych” pytań. Policz odpowiedzi (TAK) na pytania nr: 17, 13, 7, 16, 18, 10, 19, 14, 20, 4, 1, 11. Jeśli na większość tych pytań odpowiedziałeś (TAK) – stanowi to silny wskaźnik dysleksji.