Literatura

 1. Bogdanowicz M. – „Ćwiczenia grafomotoryczne Hany Tymichovej usprawniające technikę rysowania i pisania” Warszawa 1990r.
 2. Chmielewska E. – „Zabawy logopedyczne i nie tylko - poradnik dla nauczycieli i rodziców” „MAC S.A.” Kielce 2001r.
 3. Czajkowska I., Herda K. – „Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole” WSiP 1989r.
 4. Skibińska H. – „Praca korekcyjno- kompensacyjna z dziećmi trudnościami w pisaniu i czytaniu” Bydgoszcz 2001r.
 5. Demelowa G.– „Elementy logopedii” WSiP Warszawa 1979r.
 6. „Twórcza kinezjologia w praktyce - propozycje dla każdego” - praca zbiorowa KINED Warszawa 2003r.
 7. Gąsowska T., Pietrzak-Stępowska Z. – „Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu” Warszawa 1994r.  
 8. Gruszczyk-Kolczyńska E. – „Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki” WSiP Warszawa 1994r.
 9. Gruszczyk-Kolczyńska E. – „Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki?” Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych Warszawa 1989r.
 10. Gruszczyk-Kolczyńska E. – „Niepowodzenia w uczeniu się matematyki u dzieci z klas początkowych - diagnoza i terapia” Uniwersytet Śląski Katowice 1985r.
 11. Iwaszkiewicz E. – „Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci 6-8 letnich” Warszawa 1991r.
 12. Jastrząb J. – „Gry i zabawy w terapii pedagogicznej”
 13. Krzyżewska J. – „Aktywizujące metody i techniki edukacji wczesnoszkolnej” Zakład Wydawniczy Warszawa 1998r.
 14. Micorek M. – „Materiały pomocnicze do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi sześcioletnimi i siedmioletnimi” RODN „WOM” w Bielsku-Białej 2003r.
 15. Sawa B. – „Jeżeli dziecko źle czyta i pisze” Warszawa 1994r.
 16. Skrzypiec W. – „Ćwiczenia gramatyczno - ortograficzne i stylistyczne w klasach I – III” Warszawa 1992r.
 17. Stępkowska Z.,. Kos B – „Pomoce do nauki czytania i mówienia” Warszawa 1995r.
 18. Szyndler L. – „Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu Anny Smoleńskiej - materiały pomocnicze dla nauczycieli” Pol-druk Kraków 2003r.
 19. Wasyluk-Kuś H. – „Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu” Warszawa 1978r.
 20. Zakrzewska B. – „Trudności w czytaniu i pisaniu” Warszawa 1996r.