Najważniejsze zmiany w podatkach w 2017 roku

Cel i przedmiot kursu:

 

Uczestnicy kursu zapoznają się ze zmianami w podatku VAT, w podatku dochodowym od osób fizycznych, w podatku dochodowym od osób prawnych i innych wybranych podatkach.

Kurs ułatwi jego uczestnikom poprawne rozliczenie podatków w 2017 r.

 

Profil uczestnika:

 

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się w praktyce podatkami, w szczególności właścicieli i pracowników biur rachunkowych, a także właścicieli jednoosobowych firm.

 

Czas trwania:

 

30 godzin lekcyjnych

 

Potwierdzenie kwalifikacji:

 

Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Chętni otrzymają suplementy do zaświadczeń w języku angielskim.