Nauczyciele

 

 

Publikacje i imprezy

 

 

Joanna Szczucka, Beata Cyranowicz

Hurray! Starter - Książka nauczyciela

Hurray! Klasa 1. - Książka nauczyciela z programem nauczania

Specjalne zadania dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu, w formie osobnych kart pracy do powielania wraz z komentarzem opracowały:
terapeuta – mgr Joanna Szczucka i nauczyciel języka angielskiego – mgr Beata Cyranowicz


Joanna Szczucka - terapeuta

Praca z uczniem z ADHD materiały szkoleniowe: http://www.ortograffiti.pl/ortoszkolenia_materialy/ADHD_WAR_RED.pdf