Ogrodnik/ konserwator terenów zielonych

Cel i przedmiot kursu:

 

Słuchacze kursu zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu zakładania terenów zielonych, w tym ogrodów i ich pielęgnacji. Zapoznają się ze sprzętem i narzędziami, rodzajami roślin i ich uprawą. Opracują projekt zagospodarowania ogrodu, uwzględniając dobór sadzonych w nim roślin zarówno pod względem estetycznym jak i wymaganych przez nich warunków (np. gleby, nasłonecznienia). Istnieje możliwość odbycia praktyk pod opieką wykładowcy w placówce.

 

Profil uczestnika:


Kurs skierowany jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem kwalifikacji w zakresie prac związanych z uprawą roślin i pielęgnacją terenów zielonych.

 

Czas trwania:

 

35 godzin lekcyjnych

 

Potwierdzenie kwalifikacji:

 

Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Chętni otrzymają suplementy do zaświadczeń w języku angielskim.