PIT, CIT, VAT w teorii i codziennej praktyce

Cel i przedmiot kursu:

 

Słuchacze kursu zapoznają się z obowiązującymi przepisami PIT, CIT i VAT z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w 2016 r. Poznają przepisy prawne i rozwiązania praktycznych problemów, z jakimi najczęściej mogą spotkać się w swojej pracy.

 

Profil uczestnika:


Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się w praktyce podatkami, w szczególności właścicieli i pracowników biur rachunkowych, właścicieli jednoosobowych firm oraz wspólników spółek.

 

Czas trwania:

 

80 godzin lekcyjnych

 

Potwierdzenie kwalifikacji:

 

Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Chętni otrzymają suplementy do zaświadczeń w języku angielskim.