Projektant stron internetowych (webmaster)

Kurs odpowiada na potrzeby rynku pracy, na którym brakuje specjalistów zajmujących się projektowaniem stron internetowych.

 

Cel i przedmiot kursu:

 

Słuchacze kursu zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie zasad tworzenia strony www i publikowania ich w Internecie. Poznają języki opisów strony (HTML i XHTML) i multimedialnych programów, dzięki którym stworzona strona będzie bardziej atrakcyjna. Nauczą się współpracy z grafikami komputerowymi, plastykami oraz autorami materiału informacyjnego w celu opracowania spójnej koncepcji projektu strony www. Poznają zasady tworzenia projektów stron www według opracowanego scenariusza zgodnie z najnowszymi trendami, osiągnięciami technologicznymi i życzeniami klientów. Dowiedzą się, jak aktualizować i administrować opublikowaną przez siebie stronę www.

 

Czas trwania:

 

60 godzin lekcyjnych

 

Potwierdzenie kwalifikacji:

 

Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Chętni otrzymają suplementy do zaświadczeń w języku angielskim.

 

Ukończenie kursu zwiększy szansę na znalezienie pracy lub przekwalifikowanie się.