Punkt porad i wsparcia

 

STAŁY BEZPŁATNY PUNKT PORAD INFORMACJI I WSPARCIA

dla rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce:
dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, dyspraxia
oraz ADHD i rozpoznanie poziomu rozwoju procesów integracji sensorycznej

CZYNNY w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 8.00 - 9.30

informacja i ustalanie terminu spotkania tel. 22 773 33 77
e-mail: sekretariat@szkolarodzinna.pl