Rekrutacja

 

 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

ZAPRASZAMY DO:

 

Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 90

 

Gimnazjum Niepublicznego w Wesołej

 

Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Nr 27

 

Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego dla Dorosłych w Wesołej

 

Policealnego Europejskiego Studium Zawodowego
w Wesołej