Rekrutacja

 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ZAPRASZAMY DO:

 

Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 90

 

 

Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Nr 27

Liceum 3-letnie po Gimnazjum

Liceum 4-letnie po Szkole Podstawowej

 

 

Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego dla Dorosłych w Wesołej

 

 

Policealnego Europejskiego Studium Zawodowego
w Wesołej

 

Kierunki:

 

Informatyka

Asystent nauczyciela przedszkola

Opiekunka dziecięca