Rekrutacja dla 6-latków i 7-latków

REKRUTACJA

DO KLASY „0”

i

KLASY PIERWSZEJ


SZKOŁY PODSTAWOWEJ NIEPUBLICZNEJ NR 90

 

Szanowni Rodzice dzieci:

sześcioletnich (rocznik 2014)

siedmioletnich (rocznik 2013)

 

 

 

ZAPISY TRWAJĄ

OD 1 MARCA 2020

 

 

OFERTA SZKOŁY DLA:

SZEŚCIOLATKÓW  

I SIEDMIOLATKÓW

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

W szkole będą zorganizowane:

 • oddział kl. 0 dla 6-latków,
 • oddział kl. I dla 7-latków,

 

Oddziały liczą do 10-ciorga dzieci.

 

 

  

CO SZKOŁA OFERUJE:


 SZEŚCIOLATKOWI  I  SIEDMIOLATKOWI:

 

 • opiekę w godz. 7.30-17.00
 • doskonale przygotowaną kadrę pedagogiczną
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną (psycholog, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta terapii pedagogicznej, logopeda, fizjoterapeuta, terapia behawioralna)
 • udział w zajęciach dodatkowych
 • w szczególnych sytuacjach pomoc materialną
 • posiłki w zależności od potrzeb zgłoszonych przez rodziców
 • sale lekcyjne oraz miejsca zabaw i odpoczynku dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci
 • poczucie bezpieczeństwa (ochrona, monitoring)

 

Nasza szkoła oferuje:

 • Sale dostosowane do potrzeb młodszych dzieci z wydzieloną częścią przeznaczoną na naukę, rekreację i zabawę.
 • Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz specjalistów takich jak psycholog, pedagog, logopeda.
 • Autorski program przygotowujący dzieci do nauki czytania, pisania i liczenia.
 • Zajęcia dodatkowe, które pomogą rozwijać umiejętności i zdolności dziecka.
 • Zajęcia z: języka angielskiego, muzyki, plastyki, wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej
 • Edukację komputerową
 • Bezpieczne i odpowiednio wyposażone sale i miejsca zabaw
 • Codzienne zabawy na świeżym powietrzu
 • Zajęcia opiekuńcze do godziny 17.00
 • Odpowiednio dobrane podręczniki
 • Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizowane są zajęcia terapeutyczne
 • Szkoła posiada duży ogrodzony teren zielony przyległy do szkoły.
 • Zbilansowane posiłki (zdrowa żywność).

 

 

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

KLASY „0”

i KLASY PIERWSZEJ

 

Tygodniowo 40 godziny, w tym:

 • 18 godzin przygotowania przedszkolnego (dla kl. 0) z wykorzystaniem podręcznika "Tropiciele" WSiP,w tym edukacja plastyczna, muzyczna, zajęcia komputerowe
 • 18 godzin edukacji wczesnoszkolnej (dla kl. I), w tym edukacja plastyczna, muzyczna, zajęcia komputerowe,
 • 3 godziny wychowania fizycznego (zajęcia sportowe, gimnastyka korekcyjna),
 • 2 godziny  języka angielskiego – program autorski,
 • 1 godzina religii - dla chętnych,
 • zajęcia ogólnorozwojowe, odrabianie lekcji,
 • zajęcia świetlicowe,
 • codzienne zabawy na placu zabaw,
 • PROGRAM PROZDROWOTNY,
 • PROGRAM TERAPII PEDAGOGICZNEJ.

Programy mają na celu:

- ogólne wspieranie rozwoju dziecka, a zwłaszcza tych jego sprawności
i umiejętności, które są szczególnie ważne w nauce,
- wyrównanie i ułatwienie dziecku startu szkolnego,
-
stworzenie warunków do osiągnięcia przez dziecko sukcesu,
-
podnoszenie własnej samooceny.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW WYMAGAJĄCYCH SPECYFICZNEJ POMOCY I WSPARCIA

 • terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - reedukacja)
 • integracja sensoryczna
 • terapia behawioralna
 • terapia ręki
 • fizjoterapia
 • muzykoterapia
 • bajkoterapia
 • zajęcia wyrównawcze
 • zajęcia logopedyczne

 

ORGANIZACJA PRACY KLAS 0 i I-III

Lekcje dla wszystkich klas 0 i I-III odbywają się w systemie jednozmianowym od godziny 8.00

 

 

Adres

ul. Kruszyny 28

Telefon

22 773 33 77

E-mail

sekretariat@szkolarodzinna.pl

Strona www

www.szkolarodzinna.pl

Opis

 

KRÓTKA HISTORIA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa Niepubliczna
Nr 90

„Szkoła Rodzinna”
istnieje od 1994 r.

 

Szkoła posiada duże osiągnięcia edukacyjne,
wychowawcze, sportowe.

Skutecznie zorganizowana
jest praca z uczniem zdolnym i uczniem
z trudnościami w nauce.

Absolwenci naszej szkoły chętnie przyjmowani
są do renomowanych gimnazjów.

Szkołą kieruje Dyrektor Halina Grzywacz, która dba
o wysokie efekty edukacyjne, zapewnia wysoko
wykwalifikowana kadrę pedagogiczną (nauczyciele
dwu - i trzykierunkowi), dba o bazę szkoły
oraz o miłą
i przyjazną atmosferę pracy.


PROGRAMY AUTORSKIE
Program zajęć plastycznych dla klas 0 i 1-3

„Mały Artysta”
Program „Bezpieczna szkoła”
Program pracy z uczniem dyslektycznym
Program pracy z uczniem zdolnym
Program pracy z uczniem z problemami w nauce
Program teatralny
Program języka angielskiego

 

Języki obce

 

Język angielski
 

Zajęcia pozalekcyjne

 

OFERUJEMY:


 Wyjścia do teatru, muzeum
Wycieczki tematyczne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Zajęcia wyrównawcze

 

Dojazd

 

Dojazd komunikacją miejską – autobusy: 502, 411, 147, 198, 704, 720, 722, 730, 315