Wskazówki do pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu

W pracy z dzieckiem przejawiającym specyficzne trudności w nauce czytania i pisania najbardziej skuteczne jest uczenie polisensoryczne – jednoczesne zaangażowanie wielu zmysłów: słuchu, wzroku, kinestezji. Maksymalnie należy wykorzystać te zmysły, które funkcjonują prawidłowo z jednoczesnym ćwiczeniem tych słabszych.

 

W pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych należy:

 • stosować na przemian czytanie głośne i czytanie ciche utworów ze sprawdzeniem zrozumienia tekstu;
 • utrwalać i powtarzać przy każdej, nadarzającej się okazji w ciągu dnia;
 • polecać pisanie ołówkiem w większej liniaturze,
 • należy usuwać wyrazy niepoprawnie napisane tak, by dziecko nie przyswajało sobie w pamięci wzrokowej ich wadliwego obrazu graficznego poprzez:
  1. całkowite zamazanie wyrazu z błędem i napisanie go u góry w sposób poprawny,
  2. zaznaczenie na marginesie ilości słów błędnie napisanych, zaś dzieci same je znajdują w porównaniu z tekstem poprawnie napisanym.

 

Pomoc:

 • stosowanie wielu ćwiczeń grafomotorycznych doskonalących technikę pisani (przepisywanie rodzi awersję do pisania);
 • częste sprawdzanie zeszytów i poprawność zapisów prac domowych,
  by wyeliminować zniekształcenia informacji;
 • prowadzenie słownika wyrazów trudnych;
 • dostosowanie wymagań do praktycznych możliwości dziecka;
 • stosowanie różnego rodzaju wzmocnień – zachęty pochwały;
 • organizowanie sytuacji umożliwiającej przeżycie sukcesu w celu uzyskania wiary
  we własne siły;
 • otoczenie opieką i wsparciem, powierzanie ról możliwych do spełnienia;
 • uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 • uczenie właściwych zachowań w sytuacjach napięć agresywnych jako reakcji obronnych na niepowodzenie;
 • współpracowanie ze szkołą w zakresie:
  1. planowania zadań domowych i ćwiczeń umiejętności szkolnych pod kierunkiem nauczyciela,
  2. tworzenie prawidłowej atmosfery: życzliwości, miłości, zrozumienia,
  3. ułożenie prawidłowego harmonogramu dnia – stałych pór odrabiania lekcji, wypoczynku, snu i posiłków.

 

Należy pamiętać, aby:

 1. nie stwarzać atmosfery zdenerwowania, napięcia, wyśmiewania, lecz dążyć
  do spokoju i wzajemnego zaufania;
 2. nie robić wymówek czy awantur, lecz rzeczowo wskazywać możliwości poprawienia błędów;
 3. nie przeciążać czytaniem i przepisywaniem, lecz dostosować ćwiczenia do możliwości dziecka;
 4. nie wyręczać dziecka w jego pracach, lecz zachęcać do samodzielnego ich wykonywania;
 5. nie karać, zakazywać i straszyć, lecz nagradzać nawet za niewielki efekty.

 

Ponadto mówmy często do dziecka:

 • przyjemnie mi zobaczyć tak starannie wykonaną pracę,
 • miło widzieć jak pracujesz,
 • podziwiam twoją pracę,
 • jestem z ciebie dumny(a),
 • brawo,
 • świetnie sobie z tym poradziłeś,
 • cieszy mnie to, że włożyłeś w tę pracę dużo wysiłku,
 • podoba mi się twój pomysł,
 • cieszą mnie twoje postępy,
 • cieszy mnie twoja wytrwałość,
 • doceniam to, jak bardzo się starasz,
 • wierzę, że osiągniesz sukces, pracuj tak dalej,
 • gratuluję,
 • masz prawo do błędów, popraw je,
 • małymi kroczkami dojdziesz do celu,
 • dzisiaj udało się tyle, jutro możesz osiągnąć więcej,
 • jestem zawsze z tobą, możesz liczyć na moją pomoc.