Współpraca

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych

"Szkoła Rodzinna"

Szkoła Podstawowa Niepubliczna Nr 90, Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 27, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych

www.szkolarodzinna.pl

Żłobek Rodzinny w Wesołej

Przedszkole Rodzinne w Wesołej

Prywatne Przedszkole Warszawa, Prywatne Przedszkole Wesoła

Prywatny Żłobek Warszawa. Prywatny Żłobek Wesoła,

www.przedszkolerodzinne.waw.pl

 

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczno Rehabilitacyjna

Poradnia Psychologiczna

Poradnia Pedagogiczna

Poradnia Rehabilitacyjna

www.poradnia.waw.pl

 

Uczniowski Klub Sportowy MG SPORT

www.mgsports.nazwa.pl/wordpress/

 

Pracownia terapii BioFeedBack

www.biofeedback.pl

 

Sala Zabaw Boomerang

www.boomerang.waw.pl

 

Klinika Uzdrowiskowa "Pod Tężniami"

w Ciechocinku

www.podtezniami.pl