WARSZAWSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI 
ODDZIAŁ TERENOWY NR 1
ul. Żeromskiego 14, 01-822 Warszawa
tel. (0- 22) 864 20 66
www.dysleksja.waw.pl

„Szkoła Rodzinna” w Wesołej
ul. Kruszyny 14a
05-077 Warszawa Wesoła
tel. (022) 7733377
www.szkolarodzinna.pl

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Dąbrówki 8 tel./fax (0-25) 758-57-98,
filia - ul. Konstytucji 3 Maja 16
tel./fax (0-25) 758-42-10 zespolplacowek@poczta.fm

BEZPŁATNA KONFERENCJA
JAK Z SUKCESEM UCZYĆ DZIECI DYSLEKTYCZNE
JĘZYKÓW OBCYCH

10 marca 2007r. godz. 9.00 - 16.00

Program konferencji
Wykładowcy
Materiały konferencyjne
Sprawozdanie
Dodatkowe informacje
Kontakt
Dojazd

 

Organizatorzy:

- Warszawski Oddział Terenowy Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim
- "Szkoła Rodzinna" w Wesołej


    Wielu rodziców w trosce o przyszłość swoich dzieci zabiega o wysoki poziom ich edukacji językowej. Oczekiwania i ambicje rodziców uczniów z dysleksją nie zawsze mogą być spełnione, ich dzieci mają bowiem trudności w uczeniu się języków obcych.

    Celem konferencji było pokazanie w czasie wykładów i warsztatów skutecznych metod nauczania języków obcych dzieci i młodzieży z dysleksją.

    Podczas konferencji specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, terapii, logopedii, nadzoru pedagogicznego oraz sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych służyli swoim doświadczeniem i wiedzą wszystkim, którzy poszukują pomocy dla dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Udzielane były też porady z zakresu prawa oświatowego.

 

   Dziękujemy wszystkim za udział w Konferencji. 

Komitet Organizacyjny Konferencji