Szkoła Podstawowa Niepubliczna Nr 90

Motto:

„Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają”

Heraklit

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony (od 1994 roku), usytuowana jest w miejscu o wyjątkowych walorach krajobrazowych.

Oferujemy:

 • rozszerzony program nauki jęz. angielskiego 5 godzin tygodniowo,
 • jęz. niemiecki 2 godziny tygodniowo od klasy IV,
 • autorski, rozszerzony program informatyki (MSOffice, Internet, programy graficzne, programy edukacyjne),
 • małe klasy do 10 osób,
 • opieka w godzinach od 6.30 do 15.00 (dla uczniów klas 0-III),
 • lekcje wyrównawcze,
 • możliwość nauczania indywidualnego,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (reedukacja) dla uczniów z trudnościami szkolnymi,
 • pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia uzupełniające,
 • indywidualne przygotowanie do konkursów,
 • klub komputerowy, 
 • zajęcia W-F w Klubie Sportowym
 • zajęcia na świeżym powietrzu na terenach zielonych wokół szkoły,
 • wycieczki tematyczne, wyjścia do kina, teatru i muzeum,
 • całodzienne wyżywienie dla chętnych.
Script logo