Aktualności

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

2023/2024

4 września 2023

Szkoła Podstawowa:

Klasy I-III godz. od 9.00 do 12.00

Klasy IV-VIII godz. 9.00 

Liceum Ogólnokształcące:

godz. 11.00

 

UWAGA:

obowiązuje strój galowy, buty na zmianę,
dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły,

 


Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych:

zjazdy: 16, 17 września godz. 9.00 (sobota - j. polski, niedziela - matematyka)

        

UWAGA:

obowiązkowo zeszyt, długopis i zmiana butów

 

MATURZYSTO !

 

Komunikat Dyrektora OKE w Warszawie o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w sierpniu 2023 roku.

Komunikat Dyrektora OKE w Warszawie o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

  • Pisemny egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia 2023 r. o godz. 9.00 .

Absolwenci przystępują do egzaminu w szkole macierzystej, z wyjątkiem zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w innym miejscu.

Wyniki egzaminu maturalnego zostaną udostępnione 8  września 2023 r. w serwisie ZIU. Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w tym samym dniu w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Script logo