Aktualności

MATURZYSTO !

DNIA 07.07.2023 O GODZINIE 12.00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ROZDANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

ORAZ ZŁOŻENIE WNIOSKU NA EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM (W DNIU 22.08.2023 r. GODZ. 9:00)

 

ÓSMOKLASISTO !

DNIA 06.07.2023 O GODZINIE 14.00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ROZDANIE ZAŚWIADCZEŃ EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

Script logo