BioFeedBack

www.biofeedback.pl

TRENING UMYSŁU

dla poprawy funkcji mózgu

 

 

W pracowni EEG Biofeedback, mieszczącej się w naszej szkole, stosowana jest nowoczesna metoda treningu pracy mózgu. Została ona opracowana przez naukowców z ośrodka szkolenia astronautów w NASA w USA i stosowana jest z powodzeniem w USA i Europie. Metoda ta pozwala zwiększyć szybkość myślenia, kreatywność i pamięć o 25-30%, poprawia nastrój i samoocenę, polepsza sen. Pracownia wykorzystuje EEG Biofeedback - metodę ustalania harmonii czynności fal mózgowych na zasadzie bioregulacji i samouczenia się mózgu formą treningową wideozabawy. Metodę tę stosuje się dla doskonalenia zdrowia, pokonywania trudności w uczeniu się, wspierania przy intensywnej nauce i pracy oraz wspomagania leczenia zaburzeń zdrowia. Trening prowadzony w pracowni położonej w Mazowieckim Parku Krajobrazowym o wyjątkowym mikroklimacie poprawia i przyspiesza pozytywne wyniki treningu EEG Biofeedback.

Trening EEG Biofeedback

Trenujący uczy się panować nad swoimi falami mózgowymi w procesie samouczenia się za pomocą sprzężenia zwrotnego. Sprzężenie zwrotne polega na natychmiastowej i ciągłej informacji o pracy mózgu pod postacią wideogry. Informacja ta pomaga w procesie uczenia się, jak fale mózgowe samemu harmonizować. Czujniki przyklejone do głowy odbierają fale mózgowe, które są wzmacniane i rejestrowane przez komputer. Komputer przetwarza dalej sygnał i zapewnia sprzężenie zwrotne. Sprzężenie zwrotne jest informacją o tym, jakie fale mózgowe przeważają w danej chwili. Przebieg własnych fal mózgowych, przepisany graficznie pod postacią wideogry, obserwuje trenowany na swoim monitorze. Grą kieruje się wyłącznie za pomocą pracy własnego mózgu bez klawiatury i joysticka. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, otrzymujemy nagrodę w postaci punktów, gra się udaje. Przy wzroście niepożądanych pasm, nie mamy sukcesu w grze. Mózg stopniowo reaguje na motywacyjne wskazówki proponowane przez komputer w postaci nagrody za dobre wyniki gry. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się wysyłania najbardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych. Prawidłowe zakresy częstotliwości fal mózgowych osoby trenującej, które można wyćwiczyć, określone są na podstawie wiedzy naukowej w zależności od wieku i rodzaju wysiłku psychicznego trenującego. Metoda ta jest skuteczna w 80-95% przypadków, w zależności od stopnia złożoności problemu. W zależności od zaistniałych problemów trenowane są różne zakresy częstotliwości fal mózgowych. Wyjątkowe położenie pracowni EEG Biofeedback w parku leśnym wśród sosen i ziół stwarza bardzo dobrą atmosferę dla treningu i poprawia jego wyniki.


Trudności szkolne

Dzieci z trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami zachowania i problemami z koncentracją uwagi w większości wypadków mieszczą się w niższych pasmach częstotliwości fal mózgu w badaniu EEG (elektroencefalogramie) niż powinny mieć zgodnie ze swoim wiekiem. Treningi EEG Biofeedback przeznaczone są dla uczniów mających:

 

Szczegółowe informacje o pracowni w sekretariacie w godzinach: 8.30 - 16.30 pod telefonem (022) 773 33 77 lub na stronie internetowej: www.biofeedback.pl

ZDECYDUJ SIĘ NA TRENINGI EEG BIOFEEDBACK - POMOGĄ CI W UZYSKANIU LEPSZYCH WYNIKÓW W SZKOLE ORAZ POPRAWIĄ TWOJE ZDROWIE I SAMOPOCZUCIE Nie wyjeżdżając z Warszawy znajdziesz się w sprzyjającym Ci leśnym mikroklimacie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

 • gorsze wyniki w nauce, mimo wysokiej inteligencji
 • specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię)
 • zaburzenia uwagi
 • problemy z właściwym zachowaniem, ogólną samokontrolą
 • kłopoty z planowaniem i właściwą organizacją pracy
 • przewlekłe bóle głowy
 • nadmierny stres
  Zastosowanie treningu może znacznie polepszyć czynność bioelektryczną mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi, hamowaniem stanów nadmiernego pobudzenia i stanów nadmiernego hamowania.

  Trening poprawia:
 • koncentrację uwagi i jej utrzymanie
 • szybkość uczenia się, zapamiętywania i przypominania sobie
 • kondycję umysłową i fizyczną

  Trening pomaga:
 • pokonać stres, tremę
 • uwierzyć we własne siły, podwyższyć samoocenę
 • poprawić samopoczucie, by dziecko było radosne


  Dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD i ADD) oraz dzieci ryzyka dysleksji powinny być poddane treningowi EEG Biofeedback jeszcze przed pójściem do szkoły, najlepiej już w wieku 4-5 lat.
Script logo