Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wesołej

TRWAJĄ ZAPISY NA NOWE, ATRAKCYJNE KURSY

 W EUROPEJSKIM CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WESOŁEJ!!

 

KURSY ODBYWAJĄ SIĘ W TRYBIE

WEEKENDOWYM.

 

Wszystkie kursy otwarte są dla osób niepełnosprawnych. Placówka dysponuje odpowiednim podjazdem dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

Kursy kończą się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Chętni otrzymają suplementy do zaświadczeń w języku angielskim.


Jeśli jesteś bezrobotna/-y, możesz uczestniczyć w szkoleniach BEZPŁATNIE!
W tym celu udaj się  do Centrum Aktywizacji Zawodowej w urzędzie pracy (np. Urząd Pracy m. st. Warszawy), w którym jesteś zarejestrowany,
wypełnij odpowiedni wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne
i wskaż Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wesołej jako placówkę prowadzącą szkolenie
(nasz numer w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych:

2.14/00513/2015).

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

telefon: 22 773 33 77

e-mail: sekretariat@szkolarodzinna.pl
 

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej
dedykowanej kursom:
www.ckuwesola.pl.

Script logo