Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 27

Motto:

„Ceń wysoko honor swojej szkoły, a nauką

i zachowaniem przynoś jej zaszczyt”

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej od 1992 r. na czas nieokreślony.

Proponujemy:

 • język angielski 6 godzin tygodniowo
 • język niemiecki 2 godzin tygodniowo
 • komputery dostępne dla uczniów (szerokopasmowy internet)
 • małe klasy
 • możliwość indywidualnego nauczania (również dla powracających z zagranicy)
 • współpraca z Polskim Towarzystwem Dysleksji
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (terapia psychologiczno-pedagogiczna) dla uczniów mających trudności w nauce
 • indywidualne przygotowanie do olimpiad i konkursów
 • zajęcia fakultatywne przygotowujące do matury i egzaminów na uczelnie wyższe już od II klasy
 • zajęcia WF na hali sportowej
 • wycieczki tematyczne, kino, teatr, muzea w ramach czesnego
 • obiady dla chętnych

 

Script logo