Rekrutacja dla 6-latków i 7-latków

REKRUTACJA

DO KLASY „0”

i

KLASY PIERWSZEJ


SZKOŁY PODSTAWOWEJ NIEPUBLICZNEJ NR 90

 

ZAPISY TRWAJĄ

OD 1 MARCA 2021

 

OFERTA SZKOŁY DLA:

SZEŚCIOLATKÓW  

I SIEDMIOLATKÓW

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

W szkole będą zorganizowane:

oddział kl. 0 dla 6-latków,

oddział kl. I dla 7-latków,

 

Oddziały liczą do 10-ciorga dzieci.

 

 

  

CO SZKOŁA OFERUJE:


 SZEŚCIOLATKOWI  I  SIEDMIOLATKOWI:

 

 • opiekę w godz. 7.30-15.00
 • doskonale przygotowaną kadrę pedagogiczną
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną (psycholog, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta terapii pedagogicznej, logopeda, fizjoterapeuta, terapia behawioralna)
 • udział w zajęciach dodatkowych
 • w szczególnych sytuacjach pomoc materialną
 • posiłki w zależności od potrzeb zgłoszonych przez rodziców
 • sale lekcyjne oraz miejsca zabaw i odpoczynku dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci
 • poczucie bezpieczeństwa (ochrona, monitoring)

 

Nasza szkoła oferuje:

 • Sale dostosowane do potrzeb młodszych dzieci z wydzieloną częścią przeznaczoną na naukę, rekreację i zabawę.
 • Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz specjalistów takich jak psycholog, pedagog, logopeda.
 • Autorski program przygotowujący dzieci do nauki czytania, pisania i liczenia.
 • Zajęcia dodatkowe, które pomogą rozwijać umiejętności i zdolności dziecka.
 • Zajęcia z: języka angielskiego, muzyki, plastyki, wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej
 • Edukację komputerową
 • Bezpieczne i odpowiednio wyposażone sale i miejsca zabaw
 • Codzienne zabawy na świeżym powietrzu
 • Zajęcia opiekuńcze do godziny 15.00
 • Odpowiednio dobrane podręczniki
 • Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizowane są zajęcia terapeutyczne
 • Szkoła posiada duży ogrodzony teren zielony przyległy do szkoły.
 • Zbilansowane posiłki (zdrowa żywność).

 

 

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

KLASY „0”

i KLASY PIERWSZEJ

 

Tygodniowo 40 godziny, w tym:

 • 18 godzin przygotowania przedszkolnego (dla kl. 0)  w tym edukacja plastyczna, muzyczna, zajęcia komputerowe
 • 18 godzin edukacji wczesnoszkolnej (dla kl. I) w tym edukacja plastyczna, muzyczna, zajęcia komputerowe,
 • 3 godziny wychowania fizycznego (zajęcia sportowe, gimnastyka korekcyjna),
 • 2 godziny  języka angielskiego – program autorski,
 • 1 godzina religii - dla chętnych,
 • zajęcia ogólnorozwojowe, odrabianie lekcji,
 • zajęcia świetlicowe,
 • arteterapia
 • codzienne zabawy na placu zabaw,
 • PROGRAM PROZDROWOTNY,
 • PROGRAM TERAPII PEDAGOGICZNEJ.

Programy mają na celu:

- ogólne wspieranie rozwoju dziecka, a zwłaszcza tych jego sprawności
i umiejętności, które są szczególnie ważne w nauce,
- wyrównanie i ułatwienie dziecku startu szkolnego,
-
stworzenie warunków do osiągnięcia przez dziecko sukcesu,
-
podnoszenie własnej samooceny.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW WYMAGAJĄCYCH SPECYFICZNEJ POMOCY I WSPARCIA

 • terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - reedukacja)
 • integracja sensoryczna
 • terapia behawioralna
 • terapia ręki
 • fizjoterapia
 • muzykoterapia
 • bajkoterapia
 • zajęcia wyrównawcze
 • zajęcia logopedyczne

 

ORGANIZACJA PRACY KLAS 0 i I-III

Lekcje dla wszystkich klas 0 i I-III odbywają się w systemie jednozmianowym od godziny 8.00Script logo