Aktualności

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

2020/2021

dla trzecich klas 30 KWIETNIA 2021 roku (piątek)

Liceum Ogólnokształcące Nr 27

Klasa III           godz. 10:00

NA ZAKOŃCZENIE ROKU WSZYSTKICH UCZNIÓW OBOWIĄZUJE:

STRÓJ GALOWY, MASECZKA, WŁASNY DŁUGOPIS

DNIA 30.04.2021 O GODZINIE 11.00

UCZNIOWIE OTRZYMAJĄ TEŻ ZAKRESY MATERIAŁU DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

(TERMIN DODATKOWY 05.07.2021R. godz. 15.00)

25 CZERWCA 2021 roku (piątek)

Szkoła Podstawowa Niepubliczna Nr 90

  1. IV - VIII       godz. 09:00

Liceum Ogólnokształcące Nr 27

Klasa I            godz. 10:00

Klasa II           godz. 11:00

 

DNIA 25.06.2021 W GODZINACH ROZDANIA ŚWIADECTW

UCZNIOWIE ZGŁASZAJĄ SIĘ PO ZAKRESY MATERIAŁU DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

(TERMIN DODATKOWY 05.07.2021R. godz. 15.00)

 

NA ZAKOŃCZENIE ROKU WSZYSTKICH UCZNIÓW OBOWIĄZUJE:

STRÓJ GALOWY, MASECZKA, WŁASNY DŁUGOPIS

 

ÓSMOKLASISTO !

 

W DNIACH OD 25 DO 27 MAJA 2021 ODBĘDZIE SIĘ EGZAMIN ÓSMOKLASISTY O GODZINIE 09:00

ZE WZGLĘDU NA COVID-19 WSZYSTKICH ÓSMOKLASISTÓW ZAPRASZAMY O GODZINIE 08.30

 

 PRZYPOMINAMY O STROJU GALOWYM, MASECZKACH, WŁASNYCH DŁUGOPISACH (czarnych), WŁASNEJ WODZIE DO PICIA, LEGITYMACJI SZKOLNEJ.

 

MATURZYSTO !

 

DNIA 04.05.2021 ROZPOCZECIE MATUR

ZE WZGLĘDU NA COVID-19 WSZYSTKICH MATURZYSTÓW ZAPRASZAMY O GODZINIE 8.00.

 

WE WSZYSTKIE POZOSTAŁE DNI MATURZYŚCI PRZYCHODZĄ DO SZKOŁY NA GODZINĘ 8.00.

 

PRZYPOMINAMY O STROJU GALOWYM, MASECZKACH, WŁASNYCH DŁUGOPISACH (czarnych), KALKULATORACH, WŁASNEJ WODZIE DO PICIA, DOWODZIE OSOBISTYM.

 

  

DNIA 04.07.2021 O GODZINIE 14.00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ROZDANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

ORAZ ZŁOŻENIE WNIOSKU NA EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM (W DNIU 24.08.2021 R. GODZ. 9:00)

Script logo